• Ulrika Jonsson till Västervik

  Vi är så glada att få Ulrika till Västervik den 18 mars!
  Hon ska berätta om sina erfarenheter i ASL, Att Skriva sig till Läsning.
  Gymnasiets miniaula 18/3
  8.30-12.00 eller 13.30-16.00.
  Målgrupp: Lågstadiet, förskoleklass, sva-lärare, särskola m fl

  Att skriva sig till läsning är en metod för barn och ungas skriv-och läsinlärning där man använder datorn eller lärplattan som skrivverktyg. Det är ett språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, står bakom arbetssättet.

  Arbetssättet är väl spritt i landets kommuner och det pågår mycket intressant forskning.

  Ulrika har en bakgrund som lärare, skolutvecklare med ett inkluderande synsätt på undervisning. Ulrika har bland annat arbetat med Skoldatatek och drivit det kommunövergripande projektet Write to Read med iPads. De projekt Ulrika drivit har berört såväl grundskola, grundsärskola som gymnasiesärskola. Hon finns även med i arbetet med Skolappar. Idag arbetar Ulrika som specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje. Ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet. I arbetet möter Ulrika elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden.

  Ta del av Ulrikas arbete på http://ulrikapaskoldatateket.blogspot.se/.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *