ASL

Att Skriva sig till Läsning är en metod som sprider sig i Sverige. Den bygger på Arne Tragetons modell där eleverna skriver sina texter på datorn redan från första klass. Eleverna arbetar i par och samarbetar när de skriver sina texter. De använder talsyntes när de skriver. Då får de höra både bokstavsljudet och ordet de skriver. De kan också få hela sin text uppläst.

Projektet Att skriva sig till läsning i Västerviks kommun startade augusti 2014. Fyra skolor i Västerviks kommun deltog då och pedagogerna träffades ca en gång i månaden för att utbyta erfarenheter och delge varandra tips.
Under vårterminen 2015 anordnades informationsträffar kring ASL och till hösten startade en ny grupp. Under läsåret 2015/16 deltog ytterligare skolor med pedagoger från åk 1.

Under detta läsår 2016/17 fortsätter en ny grupp och denna gången finns även förskoleklasser med förutom åk 1.

I kommunen har också skolverkets satsning Läslyftet startats och det går att koppla samman detta med arbetssättet ASL.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *