ClaroRead Chrome tillägg talsyntes

Västerviks skolor har tillägget ClaroRead Chrome. Det är en talsyntes som kan användas för uppläsning av text på sidor, uppläsning av PDF:er eller som skrivstöd t ex i ASL (Att skriva sig till läsning) eller i Sva.

Produktinfo

Manual