Länkar

 Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel. Det är SPSM, Specialpedagogiska myndigheten, som står bakom söktjänsten. Här finns möjlighet att söka efter läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv. 

Extra anpassningar

Detta säger våra tre skolmyndigheter om elevernas rätt till stöttning och ledning, extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolverket – Allmänna råd Extra anpassningar

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten – Extra anpassningar

Skolinspektionen – Extra anpassningar

”Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Därför är det en huvuduppgift för skolan att möta varje elev och anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar henne eller honom bäst.”

Betyg och bedömning.  Anpassningar – Nationella prov

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten – Betyg och bedömning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *